Press

Pressmeddelande 1 oktober 2018

Ålands hemundervisarförening r.f. hade sitt ordinarie årsmöte den 1:a september. Det var ett välbesökt möte där mer än hälften av de nära 50 medlemmarna deltog. På årsmötet valdes en ny styrelse med Jonas Himmelstrand som ordförande. Styrelsen hade några dagar senare sitt konstituerande möte som utsåg Olivia Haglund till vice ordförande, Petra Lindblom till sekreterare, Maria Persson till kassör och Karl Wikberg till ledamot. Till suppleanter valde årsmötet Lotte Bell, Cina Monn och Raimo Gester.

Den nya styrelsen kommer att utifrån ÅHUFs stadgar fortsätta verka för goda förutsättningar för hemundervisning på Åland och ett gott samarbete med Ålands kommuner och lagting. ÅHUF kan kontaktas på info[a]ahuf.ax.