Om ÅHUF

Föreningens syfte är att stödja hemundervisande familjer samt att verka som en bro mellan hemundervisare på Åland och åländska myndigheter och politiker.

Föreningens syfte grundar sig på såväl Fn:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som Europakonventionen som uttryckligen talar om föräldrarnas rätt att välja lämplig utbildning för sina barn. Föreningen stödjer hemundervisande föräldrar oavsett motiv för hemundervisning eller metodik i hemundervisningen och vill verka för fortsatt goda möjligheter att hemundervisa på Åland. (Se mer om vårt syfte i våra stadgar här. ) Länk till stadgarna

Vill du bli medlem i föreningen? Det kan du läsa mer om här