Välkommen till Ålands hemundervisarförening!

Hej och välkommen till webbplatsen för ÅHUF, Ålands hemundervisarförening r.f.! Vi är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland. I vårt arbete träffar vi företrädare för de politiska partierna och andra inflytelserika organisationer samt medier, för att informera om hemundervisning som utbildningsform och dess särskilda förutsättningar samt driva frågor som är av intresse för våra medlemmar.

Som medlem i ÅHUF

  • får du tillgång till föreningens e-postlista, som låter dig komma i kontakt med föreningens medlemmar
  • bjuds du in till den årliga medlemsträff som föreningen arrangerar på Åland
  • har du möjlighet att använda ÅHUFs namn för att anordna vissa aktiviteter
  • kan du stötta och delta i föreningens arbete.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till kontakt@ahuf.ax!