Från Sverige till Åland

Det blir allt vanligare att föräldrar bosatta i Sverige väljer att flytta utomlands för att få möjlighet att hemundervisa sina barn. Det kan vara föräldrar som har en annan pedagogisk filosofi än vad den svenska skolan kan erbjuda eller föräldrar till barn som upplever många problem i sin skolgång. Att hitta länder att emigrera till är lätt, eftersom alla Sveriges grannländer och de flesta demokratier i världen tillåter hemundervisning. Sverige är ett av undantagen från denna internationella praxis.

Hemundervisning på Åland

Åland är på många sätt ett attraktivt land för föräldrar som vill flytta utomlands för att förbättra sina barns undervisningssituation. Ön ligger nära Sverige, här talas svenska och det finska socialförsäkringssystemet är likt det svenska. Finland har dock läroplikt istället för skolplikt, vilket är en mycket viktig skillnad. Hemundervisning är tillåtet här och enkelt att genomföra i praktiken. När du flyttat till och folkbokfört dig på Åland hör du av dig till din åländska hemkommun och informerar dem om att ditt barn ska uppfylla läroplikten i hemmet. Det innebär att du som förälder tar över allt ansvar för barnets utbildning. En lärare från den lokala skolan följer vanligtvis upp ditt barns utveckling en gång per termin och utgår då från den åländska läroplanen. Uppföljningsmötena med den lokala skolan är också bra tillfällen för dig att förstå det åländska utbildningssystemet – och för läraren att lära känna ditt barn.

Finska skolor är kända världen över för sina goda resultat och Åland är inget undantag. Skulle du upptäcka att hemundervisning inte passar ditt barn eller er familj så har Åland bra skolor att erbjuda.

Ett annat land, en annan kultur

Om du överväger att flytta från Sverige till Åland för att hemundervisa är det viktigt att du tänker på att Åland är ett annat land med en annan kultur – även om livet på ön på många sätt liknar Sverige och man pratar svenska finns både små och stora skillnader. Genom att delta i lokala sociala sammanhang och upprätthålla goda relationer till människor omkring dig, kommer du in i livet och kulturen på Åland. Att förstå det åländska kulturarvet och ha förmåga att delta i samhällslivet är också en viktig del av den åländska läroplanen.

En fördel jämfört med Sverige som många hemundervisare upplevt är att kontakten med myndigheter här är väsentligt enklare och att eventuella problem kan lösas smidigt och personligt. Attityden mot hemundervisning är generellt positiv vilket förenklar, även om fördomar naturligtvis förekommer.

Aktiviteter bland hemundervisande familjer

ÅHUF är en liten förening som inte erbjuder aktiviteter för hemundervisande familjer, utöver den årliga medlemsträffen. Hemundervisare på ön anordnar istället aktiviteter själva och kontaktar varandra genom föreningens e-postlista, grupper på Facebook, e-post och telefon.

Stöd och hjälp

ÅHUF hjälper inte enskilda familjer med individuella frågor utan strävar efter att ge allmän information om hemundervisning på ön här på webbplatsen. Det finns dock forum på Facebook, fristående från föreningen, där familjer delar med sig av tips och råd rörande liv och hemundervisning på Åland.