Hemundervisa på Åland

De flesta av ÅHUFs medlemmar är från början svenska medborgare som flyttat till Åland för att kunna hemundervisa sina barn. Åland hör till Finland och i landet råder läroplikt istället för som i Sverige, skolplikt.

Du informerar

I Finland och på Åland har du som vårdnadshavare rätt enligt lag att låta ditt barn uppfylla läroplikten i hemmet. Det betyder att du inte behöver ansöka om tillstånd för att hemundervisa, utan du talar helt enkelt om det för myndigheterna. På Åland gäller att du före ett läsårs början skriftligen ska anmäla till skolnämnden i den kommun där barnet bor att barnet ska uppfylla läroplikten i hemmet.

Skolnämndens ansvar

Skolnämnden i den kommun där ditt barn bor är ansvarig för att ordna med uppföljning av ditt barns framsteg och kontrollera att det uppfyller kunskapskraven i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan.

Hur uppföljningen av hemundervisade barn görs i praktiken skiljer sig från kommun till kommun. Vanligtvis utses en lärare som ansvarig för uppföljningen och tillsammans med denne planerar du för hur uppföljningen ska gå till.

Ditt ansvar som förälder

Som förälder till ett barn som uppfyller läroplikten i hemmet
på Åland är det ditt ansvar att barnet uppfyller kunskapskraven i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Du lämnar in en plan till skolan, där du beskriver hur du tänkt ordna hemundervisningen. Hur planen ser ut i praktiken varierar från familj till familj och skola till skola. Enklast är att du gör en egen plan för din hemundervisning och har den som utgångspunkt i samtal med skolan i kommunen.

Mer information

Mer information om undervisning och uppfyllande av läroplikt i hemmet på Åland hittar du på sidan Länkar.