Om ÅHUF

Ålands hemundervisarförening r.f. är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland. Vår styrelse för verksamhetsåret 2021/2022 består av:

  • Jonas Himmelstrand, ordförande
  • Cina Monn, vice ordförande
  • Maria Persson, kassör
  • Johan Pettersson, sekreterare
  • Karl Wikberg, ledamot
  • Maria Alfredsson, suppleant
  • Nathalie Dragonwitch, suppleant
  • Daniel Voinier, suppleant
  • Emma Westman, suppleant.

Läs mer om föreningen i ÅHUFs stadgar.