Om ÅHUF

Föreningens syfte är att stödja hemundervisande familjer samt att verka som en bro mellan hemundervisare på Åland och åländska myndigheter och politiker.

Föreningens syfte grundar sig på såväl FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, som Europakonventionen som uttryckligen talar om föräldrarnas rätt att välja lämplig utbildning för sina barn. Föreningen stödjer hemundervisande föräldrar oavsett motiv för hemundervisning eller metodik i hemundervisningen och vill verka för fortsatt goda möjligheter att hemundervisa på Åland.

Styrelsen

Vi som utgör ÅHUFs styrelse är:

  • Jonas Himmelstrand, ordförande
  • Olivia Haglund, vice ordförande
  • Maria Persson, kassör
  • Petra Lindblom, sekreterare
  • Karl Wikberg, ledamot
  • Lotte Bell, suppleant
  • Cina Monn, suppleant
  • Raimo Gester, suppleant

För att komma i kontakt med någon av eller alla oss i styrelsen, mejla till kontakt@ahuf.ax.