Om ÅHUF

Ålands hemundervisarförening r.f. är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland. Vår styrelse består av:

  • Jonas Himmelstrand, ordförande
  • Olivia Haglund, vice ordförande
  • Maria Persson, kassör
  • Petra Lindblom, sekreterare
  • Karl Wikberg, ledamot
  • Lotte Bell, suppleant
  • Cina Monn, suppleant
  • Raimo Gester, suppleant.

Läs mer om föreningen i ÅHUFs stadgar.