Om ÅHUF

Ålands hemundervisarförening r.f. är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland.

Vår styrelse för verksamhetsåret 2022/2023 består av:

  • Maria Persson, ordförande
  • Daniel Voinier, vice ordförande
  • Linda Bergstrand, kassör
  • Johan Petersson, sekreterare
  • Hedvig Håkansson, ledamot
  • Kim Hansson, suppleant
  • Olivia Haglund, suppleant
  • Emma Westman, suppleant
  • Karl Wikberg, suppleant

Läs mer om föreningen i ÅHUFs stadgar.