Om ÅHUF

Ålands hemundervisarförening r.f. är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland. Vår styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 består av:

  • Jonas Himmelstrand, ordförande
  • Cina Monn, vice ordförande
  • Maria Persson, kassör
  • Maria Alfredsson, sekreterare
  • Karl Wikberg, ledamot
  • Nathalie Dragonwitch, suppleant
  • Johan Pettersson, suppleant
  • Mikaela Tovebrink, suppleant
  • Emma Westman, suppleant.

Läs mer om föreningen i ÅHUFs stadgar.