Om ÅHUF

Ålands hemundervisarförening r.f. är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att hemundervisning ska fortsätta vara en laglig och lättillgänglig utbildningsform på Åland. Vår styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 består av:

  • Jonas Himmelstrand, ordförande
  • Cina Monn, vice ordförande
  • Maria Persson, kassör
  • Petra Lindblom, sekreterare
  • Karl Wikberg, ledamot
  • Johan Pettersson, suppleant
  • Nathalie Dragonwitch, suppleant
  • Mikaela Tovebrink, suppleant
  • Maria Alfredsson, suppleant.

Läs mer om föreningen i ÅHUFs stadgar.